Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53233891.

Luxury Limousinees, eenmanszaak behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatst gedeponeerde versie is van toepassing, klik hier voor de laatst gedeponeerde versie.